DutchEnglish

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.pooters.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Pooters streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Pooters niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pooters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Berichten
Pooters garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails of berichten (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst niet kan worden gegarandeerd Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Pooters te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Pooters heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Pooters aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Pooters zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Pooters daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Privacy

In het kader van General Data Protection Regulation (GDPR) zijn wij verplicht te melden dat alle data die wij van u opslaan niet gebruikt wordt om deze te delen met derden zonder uw expliciete toestemming. Uw gegevens worden alleen gebruikt om werkzaamheden te verrichten die dienen voor de verwerking uw orders. U bent vrij om uw gegevens bij opvraag in te zien en aan te laten passen of verwijderen. Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor derden en worden beveiligd tegen de hoogste standaarden.

DutchEnglish