DutchEnglish

Over ons

Geschiedenis

Gebroeders Pooters is in 1923 gestart als eerste elektrische timmerfabriek. Direct na de oorlog in 1940-1945 is broer Henk, van de tweede generatie Pooters, laboratoriummeubels gaan produceren, waaronder zuurkasten, wandtafels en chemicaliënkasten. In 1970 is Pooters zich vervolgens als eerste bedrijf in Nederland gaan specialiseren in het postformeren van hardplastic platen (warerite England BXL). Sindsdien is Pooters uitgegroeid tot een krachtige onderneming, die zich voornamelijk bezighoudt met het verwerken van plaatmateriaal, met als speerpunt het postformeren en vlak persen van hardplastic platen. Midden jaren ’90 is de fabriek van Pooters naar Amersfoort verhuisd, waar een modern en uitgebreid machinepark staat opgesteld met ruimte voor grote voorraden HPL- en plaatmateriaal, ten behoeve van de productie. Mede dankzij de meer dan 40 jaar ervaring van het productiepersoneel, is door Pooters de afgelopen jaren vaak het onmogelijke gerealiseerd op het gebied van verwerking van HPL. De realisatie van diverse nieuwe technieken op het gebied van postformeren en verlijmen, is vaak tot stand gekomen in samenwerking met een aantal grote HPL-leveranciers, zoals Formica, Egger, Resopal en Duropal.

Tegenwoordig

Tegenwoordig staat Pooters garant voor een kwalitatief hoogstaand product. De klanten van Pooters bevinden zich voornamelijk in de scheepsbouwsector, de keukenindustrie en interieurbouwsector, waaronder ook ziekenhuis- en laboratoria-inrichters.

Het product Pooters

Onder het product Pooters verstaan wij; het door Pooters geleverde product, door Pooters vervaardigd in de fabriek in Amersfoort en voorzien van het Pooters merkstempel op de afleverbon, de verpakking of op het product zelf.

Henk Smit chef productie, werkzaam bij Pooters sinds 1971.

henk

Beleidsverklaring:

De mate van waarin wij kwaliteit leveren en onze doelstellingen bereiken, is niet uitsluitend afhankelijk van procedures en aan papier toevertrouwde informatie en regelgeving, maar vooral van de inzet en bereidheid tot verbetering van onze medewerkers.

Als directeur verwacht ik, in het belang van alle stakeholders, dat medewerkers actief meewerken aan het verbeteren van onze kwaliteit. Concreet gezegd, een medewerker:
• doet er alles aan om de klant te helpen als dit voor hem belangrijk is;
• is vakbekwaam en zorgt dat dit ook zo blijft;
• behandelt iedere klant, collega en externe relatie met aandacht en respect;
• verplaatst zich in de belevingswereld van de ander en gaat in gesprek om duidelijk te krijgen wat nodig is;
• neemt verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen en mag daarbij altijd om hulp en advies vragen;
• komt zijn afspraken na en stelt het zelf aan de orde als dit onverhoopt niet lukt;
• Beoordeeld het te maken product zeer kritisch op kwaliteit in elke fase van de productie en escaleert direct als hij dit nodig acht.
Als directie ondersteunen wij dit door:
• Een eenduidige verdeling van taken en verantwoordelijkheden,
• het beschikbaar stellen van de benodigde middelen,
• de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.

Alle beslissingen en bij de dagelijkse bedrijfsgang zullen afwegingen plaatsvinden waarbij aan onderstaande uitgangspunten getoetst wordt:
• Wij streven er voortdurend naar, dat onze diensten geheel overeenkomstig de met onze klanten overeengekomen specificaties en hun vanzelfsprekende verwachtingen worden uitgevoerd.
• Wij willen voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Wij controleren deze wetgeving periodiek;
• Het belang van een goede relatie met onze opdrachtgevers heeft hoge prioriteit, echter zonder in het kader van klantvriendelijkheid concessies te doen op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid van onze medewerkers.
• Leveranciers en onderaannemers worden geselecteerd op basis van hun prestaties en organisatie. Efficiency en kwaliteit spelen hierin een grote rol.
• Voorts is het beleid erop gericht fouten te voorkomen en de oorzaken van deze fouten weg te nemen. Door lering te trekken uit eventuele afwijkingen, willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening en ons kwaliteitssysteem continu optimaliseren.
• Het streven naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, ingeleende werknemers en derden zoveel als mogelijk gewaarborgd is en waardoor het welzijn van de werknemers zoveel als mogelijk wordt bevorderd;
• Kwaliteits,- milieu en veiligheidsbeleid zal op basis van gelijkwaardigheid worden afgewogen met overig beleid zoals sociaal-, financieel-economisch en technisch beleid;
• We dragen zorg voor een goede documentatie en werking van onze prestaties op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu;
• Wij streven naar continue verbetering op het gebied van het milieu. Dit houdt in dat wij ons blijven focussen op nieuwe maatregelen/producten die het milieu nog meer ontlasten.

Amersfoort, augustus 2017

C.M. Koster
Algemeen directeur

DutchEnglish