DutchEnglish

Brandveiligheid voor zeegaande schepen.

Solas (Safety Of Life At Sea) is het belangrijkste verdrag voor de veiligheid op zee. Dit verdrag kwam tot stand na de ramp met de Titanic in 1912. In de Solas regelgeving staan in verschillende hoofdstukken veiligheidsitem beschreven. De brandveiligheid voor schepen wordt beschreven in hoofdstuk II-2. Hierin kunnen de eisen worden teruggevonden om een schip brandveilig te bouwen, onderhouden of voor een renovatie. Een schip wordt gecontroleerd of het voldoet aan de SOLAS-regelgeving door de vlaggenstaat maar tegenwoordig ook door classificatiebureaus. Het is dus van groot belang om een schip zo te construeren dat het voldoet aan deze minimale eisen. Uiteraard mag een eigenaar/gebruiker ook hogere eisen stellen dan in de SOLAS staat omschreven.
Omdat de SOLAS al lang geleden is opgesteld, zijn er tegenwoordig steeds meer eigenaren die meer die hogere eisen stellen aan bijvoorbeeld de brandveiligheid op schepen. De schepen worden tegenwoordig steeds groter, met meer bemanning en passagiers aan boord waardoor het moeilijker wordt om een schip in een korte periode te kunnen evacueren. Pooters heeft producten die moeilijk brandbaar of zelfs onbrandbaar zijn.
Om aan te kunnen tonen of constructies voldoen aan de gestelde eisen uit de SOLAS-regelgeving moet men testen conform de FTP-code. In FTP-code staat precies omschreven hoe men een test moet uitvoeren en waar een test aan moet voldoen om een gecertificeerde constructie te kunnen testen. Als deze test is geslaagd en het certificaat is afgegeven door een geaccrediteerde instantie kan de constructie worden geïnstalleerd op schepen en kan men het certificaat overhandigen als bewijs van een veilige oplossing.
Pooters gebruikt materialen die gecertificeerd zijn en stelt deze producten samen on zo voor u een afgewerkt plaatmateriaal te krijgen. Daarnaast levert Pooters de profielen om deze de constructie voor wanden en plafonds te monteren.
Aan de totale brandlast worden ook eisen aan gesteld bij schepen. Naast brandwerende constructies voor wanden, plafonds, luiken etc zijn er ook producten die onbrandbaar zijn of slechts beperkt bijdrage aan de brandvoortplanting. Materialen die aan deze eisen voldoen kunnen worden toegepast voor bijvoorbeeld meubels, zoals kasten, tafels, bedden etc om zo de brandlast op een schip te beperken. Ook hiervoor heeft Pooters verschillende oplossingen voor U.
Heeft u vragen over de brandveiligheid aan boord van een schip, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met Pooters. Wij helpen u graag om een zo efficiënt mogelijke oplossingen voor U te vinden.

DutchEnglish